Bogstøtten i tal

Status og statistik for 2016
Henvendelser fra studerende om støtte: 165 personer
Gennemsnitligt fremmøde pr. dag: 17,5 personer
Aflagte eksaminer: 28 personer har sammenlagt aflagt 50 eksaminer

Aktive medlemmer per måned: 72

Afsluttende uddannelse
19 bogstøttemedlemmer afsluttede deres uddannelse i 2016 inden for følgende områder:

 • Bachelor i Sygepleje
 • Cand. Mag. i Afrikastudier
 • Cand. Ling. Merc 
 • Cand. IT i digitalt design og kommunikation 
 • Bachelor i kommunikation og design 
 • Cand. It i E-business 
 • Cand. It 
 • Kandidat i sociologi 
 • Maskin- diplomingeniør 
 • Cand. Jur
 • Kandidat i Sustainable Cities 
 • Professionsbachelor i pædagogik 
 • Cand. Theol 
 • Cand. Soc. i International sikkerhed og folkeret
 • Journalistik
 • Pædagogisk antropologi
 • Pædagoguddannelsen
 • Kandidat i matematik og sociologi