Bogstøtten i tal

Status og statistik for 2017
Henvendelser fra studerende om støtte: 152 personer
Gennemsnitligt fremmøde pr. dag: 20 personer
Aflagte eksaminer: 40 personer har sammenlagt aflagt 61 eksaminer

Aktive medlemmer per måned: 82

Afsluttende uddannelse
26 bogstøttemedlemmer afsluttede deres uddannelse i 2017 inden for følgende områder:

 • Kandidat i jura

 • Bachelor i sygepleje 

 • Mediegrafiker svendeprøve

 • Kandidat i forvaltning

 • Kandidat i sundhedsfremme og sundhedsstrategier samt politik og administration

 • Bachelor i psykomotorik

 • Bachelor i socialrådgiver

 • Kandidat i pædagogisk sociologi

 • Kandidat i pædagogik 

 • Kandidat i pædagogik 

 • Kandidat i sociologi

 • Kandidat i digital design og kommunikation

 • Cand. soc. i politisk kommunikation og ledelse

 • Cand.mag. i dansk og historie

 • Cand. mag. i historie

 • Cand. mag. i dansk 

 • Kandidat i Softwareudvikling

 • Bachelor i Tegnsprogstolk 

 • Cand.scient i Matematik og Filosofi

 • Kandidat i softwareudvikling 

 • Kandidat i Litteraturvidenskab 

 • Cand.pæd.psyk 

 • Kandidat i Global Studies 

 • Cand.mag. i historie

 • Kandidat i audiologopædi 

 • Cand. Psych: speciale i borderlinebehandling