Info til fagfolk

Hvem kan bruge Bogstøtten?
Bogstøtten benyttes især af studerende fra de lange og mellemlange videregående uddannelser, men studerende på gymnasialt niveau er også velkomne.

Tilbuddet er henvendt til psykisk sårbare studerende, der bor i Københavns og Frederiksberg Kommune. Tilbuddet er finansieret efter Servicelovens § 104.
Studerende fra andre kommuner kan bruge Bogstøtten efter forudgående aftale med en sagsbehandler i den pågældende kommune.

Uanset hvilken kommune i Hovedstadsområdet man bor i, er man velkommen til at komme til en introsamtale. Her kan man få hjælp til en afklaring af, hvorvidt Bogstøtten er det rigtige for én.

Skal man være studieaktiv?
Man behøver ikke være studieaktiv, men man forventes at have et studieperspektiv.
Man kan for eksempel også bruge Bogstøtten i en periode, hvor man prøver at blive klar til at begynde på en uddannelse eller i en periode med orlov.

Støttemuligheder
Når man begynder i Bogstøtten, har man mulighed for at få støtte fra både vejledere og medstuderende. Man kan få individuel hjælp til både faglige udfordringer og eksistentielle problemer.

Varighed
Brugen af Bogstøtten varierer fra studerende til studerende. Man tager udgangspunkt i den enkeltes studieplaner for eksempel i forhold til eksamener og opgaveafleveringer.