Medarbejdere

Medarbejderne i Bogstøtten er akademikere med undervisnings- og arbejdserfaring fra videregående uddannelser. De tilbyder vejledning indenfor områder som akademisk skrivning, strukturering af studieprocesser og studieliv eller mere eksistentielle problemstillinger. Vi plejer at sige, at man kan tale om alt, men at det ikke er sikkert, man kan få hjælp til alt. Der er ikke tale om terapeutiske samtaler.

Helle Bendix:
"Jeg har altid været optaget af vejledning og rådgivning generelt, men primært i en studiemæssig sammenhæng hvor den enkeltes ressourcer, livsbetingelser, trivsel og udvikling har stor indflydelse på netop det studieliv, der kommer til udtryk hos den enkelte studerende i Bogstøtten.
Ud over den tætte direkte mellemmenneskelige kontakt og relation, som er yderst central for det kontinuerlige studieforløb, den enkelte studerende er igennem, er jeg også optaget af, at den enkelte studerende skal blive bevidst om samspillet mellem studieliv, -arbejde og fritidsliv.

Min kombination af erfaringer som henholdsvis tidligere pædagog indenfor ungdomsområdet og tidligere underviser på en pædagoguddannelse kommer her til gavn, da arbejdet i Bogstøtten primært drejer sig om at tage udgangspunkt i den enkelte samtidig med, at det i Fountain House-regi er vigtigt også at tage udgangspunkt i det fællesskab, der er her. Altså at kunne forbinde den individuelle vejledning og rådgivning med det fælles, der også er til stede."

split

Martin Haastrup Strøm:
"Jeg synes, det er interessant at være i Bogstøtten, fordi arbejdet tager udgangspunkt i det enkelte individs livssituation og ikke i et bestemt fag og pensum, der skal undervises og eksamineres i. Arbejdet her handler om livets mange facetter; om samspillet mellem studiearbejde og fritid, om det at høre til et fællesskab og skabe mening i sit liv.

Det er vigtigt at hjælpe folk videre i deres studie, men vigtigere at det sker på en måde, som respekterer, at der også er andet i livet end studiet. Det er en anden tilgang end den, jeg var vant til, da jeg var lektor i dansk på universitetet i Finland og i læreruddannelsen i Danmark, hvor man som underviser også altid havde rollen som bedømmer i forhold til faglige kriterier. 
Nu handler det først og fremmest om at hjælpe den enkelte videre i sit liv."

split

Anna Forman:
"Det er rart at komme i Bogstøtten, det lagde jeg mærke til fra dag 1. Derudover lægger jeg hele tiden mærke til det gode studiemiljø og rummeligheden over for menneskers forskellige studieretninger og ikke mindst forskellige livssituationer. Min tidligere tid som studievejleder på Københavns Universitet sammen med min undervisningserfaring på kurserne i studieteknik og opgaveskrivning i Fountain Houses Aftenskole trækker jeg primært på i det daglige i Bogstøttens studiestøttetilbud."