Om Fontanaskolen

Vores skole - Vores valg

Fontanaskolen STU er placeret lige i hjertet af Østerbro, og vi er naboer til Fountain House. Fontanaskolen er en forholdsvis lille skole med højt til loftet og plads til forskellighed. På Fontanaskolen går der lige nu cirka 40 elever og der er ansat 11 undervisere, en administratiuv medarbejder og vores skoleleder Per Saaby.

Vores tilgang til samarbejdet med eleverne på Fontanaskolen, bygger på både et fælles menneskesyn og tre grundlæggende værdier, samt en fælles faglig forståelsesramme. Dette fundament fremhæver det fælles faglige ståsted – teoretisk og metodisk.


Vores fælles menneskesyn og vores værdier danner grundlaget for tilrettelæggelsen af de overordnede rammer, som den pædagogiske praksis udføres i. Dette gør at eleverne, igennem deres treårige uddannelsesforløb, arbejder målrettet og bevidst med deres faglige udfordringer og personlige barrierer. Det betyder at eleverne er medskabende til, at de får et så selvstændigt, aktivt deltagende og værdigt voksenliv som overhovedet muligt. Fundamentet består af:

Vores Menneskesyn

Vi møder den enkelte elev åbent og nysgerrigt med en interesse for hele elevens livssituation.

Vi tror på relationen som et bærende element for elevernes udvikling.

Vi tror på at eleverne kan udvikle et meningsfyldt og selvstændigt liv med egne valg og at de kan blive en del af et større fællesskab.

Skolens værdier

Struktur:  Eleverne ved hvad de skal – forudsigelighed.

 • Meningsfulde rutiner
 • Plads til forhandling
 • Vedholdende i kontakten
 • Individuelle skemaer
 • To obligatoriske fag (medborgerskab og skoleråd)

Fællesskab: Fællesskab som mulighed.

 • Medbestemmelse og medindflydelse
 • Alle elever inkluderes ud fra den enkeltes behov
 • Plads til den eleven er
 • Mulighed for at vælge det sociale til og fra

Tryghed: Skabe bæredygtige relationer.

 • At have et valg (og blive respekteret i det)
 • At være direkte og ærlig
 • Tid og nærvær
 • Tage den anden alvorligt
 • Spørge til hensigter og være tydelige i hensigter
 • At have samme kontaktperson gennem hele uddannelsesforløbet

Vi har en bred vifte af pædagogiske og didaktiske metodetilgange på skolen, dog er vores fælles udgangspunkt at; Relationen til hver en tid, står over metoden.

På Fontanaskolen STU vil eleverne opleve et trygt, forudsigeligt og inspirerende socialt miljø, hvor de har indflydelse på alt fra, hvad vi skal spise til morgenmad, hvilke udflugter vi skal på, til hvilken undervisning, der skal være. Eleverne er også med til ansættelsessamtaler og har mulighed for at sidde i skolens bestyrelse.

Fontanaskolen er nomeret til 50 elever, og for at underbygge trygheden er der mulighed for 1:1 undervisning, og størrelsen på undervisningshold er max 8 elever. Dog er der både flere undervisere og elever der deltager i de obligatoriske fag.

Hvis du tror, at Fontanaskolen er noget for dig, er du meget velkommen til at kontakte os for at høre mere og aftale et besøg med en rundvisningstur på skolen.