Huset giver venskaber, der varer ved

Fællesskabet i Fountain House udvikler sig ofte til venskaber, der rækker ud over husets mure. Inge, Kaj og Ulrik fortæller om den madklub, de har skabt sammen med et par andre medlemmer, og som nu mødes privat på sjette år.

 -Madklubben betyder, at vi kan mødes med ligesindede en gang om måneden. Jeg sætter stor pris på de venskaber, jeg har fået med de andre, fortæller Inge, der er 60 år og i dag er rykket videre fra Fountain House til frivilligt arbejde.

Kaj på 36, der i dag arbejder inden for diabetesbehandling på Novo Nordisk, er enig:

-I dag, hvor jeg ikke aktivt bruger huset, er det en måde at gense gode venner, man har noget til fælles med. Derudover skal man ikke undervurdere muligheden for at hænge ud med nogle af de mest fantastiske mennesker, jeg har mødt, understreger Kaj.

-Madklubben er lidt ligesom kirsebærret på toppen. Det sociale giver lige en ekstra facet på tilværelsen, siger Ulrik på 43, der stadig bruger Fountain House og sideløbende søger arbejde.

Fountain House blev afsættet

-Fountain House har betydet alt for mig, siger Inge. At have et sted at komme, efter jeg blev udskrevet fra hospitalet betyder alverden for mig. Stadigvæk. På grund af min tid i Fountain House fik jeg min første praktikplads og kom senere i skånejob. Og i dag arbejder jeg frivilligt, fordi jeg i Fountain House fandt ud af, at jeg stadig har noget at bidrage med og godt kan fungere sammen med andre mennesker.

Kaj nikker genkendende til Inges oplevelser:

-Først og fremmest har Fountain House betydet en tilbagevending til det ’normale liv’ med noget at stå op til og et arbejdsfællesskab. Jeg havde isoleret mig selv i lang tid, før jeg kom til huset, så bare det at indgå i relation med andre mennesker om noget praktisk og fælles, gjorde en stor forskel for mig.

-Huset betyder meget for mig. Jeg får indhold i hverdagen og troen på et meningsfuldt liv, og jeg har fået rigtig gode venner. Jeg bruger også huset til at opbygge og vedligeholde mig som kollega, både fagligt og socialt, slutter Ulrik af.