Fællesskaber på tværs

Ungehuset Fontana og CKB samarbejder på tværs af Teglværksgade. For Delal har det betydet, at hun er blevet del af nogle vigtige ungefællesskaber.

I 2017 har Ungehuset Fontana indgået et samarbejde med Center for Kompetence- og Brobygning (CKB) om forløb til psykisk sårbare unge. Delal på 21 fortæller, hvordan hun har brugt de to tilbud.

”Det er fedt, at man har valgt at samarbejde, for de to steder kan noget forskelligt. Jeg tror, at det kan være overvældende for mange at starte i CKB, hvor det er meget struktureret og forpligtende, mens det i Fontana er mere stille og roligt.”

At finde vej i drømmene
Delal har mange drømme for sin fremtid. Hendes største ønske er at starte et fristed for dyr og arbejde for dyrs vilkår. ”Jeg drømmer også om at blive kandidat. Men jeg skal først starte med en hf,” siger hun og fortæller, at hendes næste skridt er en praktikplads i en blomsterbutik. 


At finde den rette vej i uddannelsesdrømmene er nemlig centralt i både CKB og Ungehuset Fontana. Men de to tilbud støtter på forskellig vis: ”I CKB er der jo skarpt fokus på uddannelse, og det er mere decideret undervisning. Det er i CKB, at jeg laver en plan for min fremtidige uddannelse, mens jeg i Fontana får nogle andre redskaber. I Fontana kan man noget andet – her kan man spille musik, være kreativ og social.”

”Jeg opdagede pludselig, at jeg sagtens kunne stå og betjene vores café. Dét havde jeg ikke troet!”


Jeg tør!
Særligt det sociale har haft betydning for Delal: ”Jeg er blevet bedre til at omgås andre. Jeg ses med flere, og jeg tør lukke munden op og snakke med andre, også folk, jeg ikke kender. Det er kommet gradvist. Det er nok, fordi jeg føler mig så tryg, når jeg er her,” siger hun. I Fontana har Delal gode erfaringer med at prøve nye ting af. ”Jeg opdagede pludselig, at jeg sagtens kunne stå og betjene vores café. Dét havde jeg ikke troet!” 

For Delal har både CKB og Fontana betydet, at hun er blevet del af nogle vigtige fællesskaber. ”Jeg ser folk fra begge steder i fritiden nu. Man er del af et stort fællesskab i CKB, mens Fontana er et meget mindre og måske lidt mere trygt fællesskab. De to ting supplerer hinanden godt, for nogle gange har man brug for det ene, og andre gange for det andet,” slutter Delal af, inden hun går ind i Fontanas lounge for at se, hvem der mon er at finde i dag.

IMG 9421just3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungehuset Fontana har i 2017 arbejdet målrettet med en ny profil. Fontana er et tilbud til psykisk sårbare unge mellem 18 og 30 år, der har brug for støtte, struktur og socialt samvær med andre for at finde sin vej i livet. Omdrejningspunktet i Fontana er musik og kreativitet.