Hverdagen på Fontanaskolen

Opstartspraktik på Fontanaskolen

Vi har siden sommerferien 2018 oplevet en stor tilstrømning af elever til skolen, hvilket selvsagt er meget positivt. Det har betydet at der har været mange nye ansigter, i forskellige variationer af praktikforløb, at forholde sig til for vores nuværende elever. For at kvalificere praktikforløbene og sikre den fortsatte tryghed og forudsigelighed i hverdagen på skolen har vi besluttet, at det fremover fra 2019, er muligt at komme i praktik den første uge i måneden i Februar – April – Juni – September og November. Praktikken løber over tre dage (mandag, tirsdag og onsdag). Eleven er selv med til at sammensætte sit skema i praktikdagene.

Et trygt ungemiljø

En af Fontanaskolens vigtigste opgaver er at sikre et ungemiljø, der er trygt og forudsigeligt med tydelige strukturer og rammer for hverdagen. Eleverne har selv designet lokalerne, så de fremstår hyggelige, dekorative og indbydende.
Dagligdagen er struktureret omkring både fælles og individuel undervisning samt andre aktiviteter.
En del af trygheden opstår via elevernes individuelle skemaer og den tætte kontakt imellem eleverne og kontaktlærerne, der altid er klar til en snak om de daglige udfordringer, små som store.

En dag på skolen

Oversigt over fag

3. Skema 2018 2019 VALG AF FAG page 001

 

 

Eksempel på elevskema

eksempel på elev skema

 

Kalenderåret på Fontanaskolen

Elev kalender skoleåret 2018-19

 

kalender ELEV 2018 19

.