Hverdagen på Fontanaskolen

En af Fontanaskolens vigtigste opgaver er at sikre et ungemiljø, der er trygt og forudsigeligt med tydelige strukturer og rammer for hverdagen. Eleverne har selv designet lokalerne, så de fremstår hyggelige, dekorative og indbydende.
Dagligdagen er struktureret omkring både fælles og individuel undervisning samt andre aktiviteter.
En del af trygheden opstår via den tætte kontakt imellem eleverne og kontaktpersonerne. Der er altid tid til en snak om de daglige udfordringer, små som store.

En dag på skolen

Kl. 9.30-9.45
Eleverne møder. Der hyggesnakkes i en let
stemning. Alle unge har pligter i forhold til de praktiske gøremål i
løbet af dagen, så nogle er i gang med at forberede
morgenmaden.

Kl. 9.45
Alle mødes omkring morgenmaden – lige fra skoleleder til nyeste ankomne elev.
Der orienteres om dagen.

Kl. 9.55
Forventningsafstemning ved brug af energi og humørbarometer.

Kl. 10.00
Bordet afryddes af de som har dagens tjans, og alle gør sig klar
til undervisning.

Kl. 10-12
Undervisning med pauser undervejs.

Kl. 12-12.45
Frokostpause

Kl. 12.45-14
Fortsat undervisning, samtaler med kontaktpersonen eller praktiske gøremål.
Dagen afsluttes med fælles evaluering.

Kl. 14-16.00
Enkelte unge går hjem kl. 14. Andre bliver hængende på skolen eller går over i
Ungehuset. Nogle deltager i eftermiddagens kurser og
aktiviteter enten i Kernehuset eller Ungehuset.