Hverdagen på Fontanaskolen

En af Fontanaskolens vigtigste opgaver er at sikre et ungemiljø, der er trygt og forudsigeligt med tydelige strukturer og rammer for hverdagen. Eleverne har selv designet lokalerne, så de fremstår hyggelige, dekorative og indbydende.
Dagligdagen er struktureret omkring både fælles og individuel undervisning samt andre aktiviteter.
En del af trygheden opstår via den tætte kontakt imellem eleverne og kontaktlærerne, der altid er klar til en snak om de daglige udfordringer, små som store.

En dag på skolen

Her kommer snarest:

- Et eksempel på elevskema

- En kalender over hele skoleåret

.