Konference: Studieliv og mental sundhed

Plakat studieliv

Alt for mange studerende kæmper med stress og mistrivsel – de
bliver forsinkede i deres studier eller slet ikke færdige. Og psykiske
problemer er fortsat et stort tabu på de videregående uddannelser. Men
én ting, der med sikkerhed ikke virker, er at prøve at tie dem ihjel.

Derfor inviterer Støtteforeningen for Fountain House til en konference,
der kaster et kritisk blik på den dominerende individualisering og
præstationskultur. Og giver taletid til modtræk og nye fællesskaber:
Hvad har de studerende egentlig brug for, når de selv skal sige det?
Hvordan ser en effektiv håndsrækning ud? Og, ikke mindst, hvem rækker
hånden ud til de studerende, der er ved at brænde sammen og ikke kan få
luft længere?

Konferencen finder sted d. 15. marts 2019 på DPU, Aarhus Universitet,
Tuborgvej 164, 2400 København NV, Festsalen (Lokale A220)

Se program.

Meld dig til senest d. 28. februar via Billetto.

NB: Begrænset antal pladser.

Deltagelsen er gratis. Vi byder på kaffe/the, frugt og en sandwich til frokost.ltagels er gratis. Vi byder på kaffe/the, frugt og en sandwich

OPLÆG OG DEBAT MED:
Mia Nygaard, socialborgmester, København (B)
Isis Hvitsted, cand.pæd., KU, Bogstøtten
Trine Wulf-Andersen, lektor, RUC
Martin Strøm, medarbejder og vejleder, Fountain House
Emilie Hansen, biolog og naturvejleder, Bogstøtten
Tilde Potoker, specialestuderende, KU
Helle Lausen, studievejleder, RUC
Søren Fauerskov, Danske Studerendes Fællesråd
Thomas Braun, direktør, Studenterrådgivningen
Christian Oelsner Rysgaard Petersen, Studenterrådet ved Københavns Professionshøjskole
Trine Torp, social- & psykiatriordfører (SF)