Fontanaskolen - STU

Fontanaskolen – STU er en særligt tilrettelagt treårig ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år med psykiske udfordringer.

Skolen startede i 2011 og er en del af AlleKan – en socialøkonomisk forening, som har til formål at udvikle arbejdspladser for psykisk sårbare mennesker.

Skolen er særligt udvalgt af Københavns Kommune til at varetage uddannelse for unge med psykiske udfordringer. Vi er en STU med et stort udvalg af fag og kurser og i samarbejde med Fountain House, har vi også et stort udbud af sociale aktiviteter.

For at blive elev på skolen, skal den unge visiteres af Københavns Kommune til et uddannelsesforløb på Fontanaskolen. Fontanaskolen hører under kategori 4, som er unge med psykiske udfordringer; herunder eks., skizofreni, angst eller fobi m.m.

Uddannelsens formål

Karakteristisk for psykisk sårbare unge er, at de på grund af deres psykiske problemer har måttet afbryde en ordinær ungdomsuddannelse eller aldrig er kommet i gang.

Undervejs i processen kan den unge være blevet svækket i både sin faglige og personlige kompetencer. Den unge kan have svært ved at fungere socialt og have svært ved at koncentrere sig.

Formålet med Fontanaskolen STU er således at styrke den unges personlige, sociale og faglige kompetencer i et trygt og ligeværdigt rum. Det er vores mål, at den unge opnår et mere helt og sammenhængende liv, og finder styrken til at leve det liv han / hun ønsker. Målet er ligeledes at den unge senere kan indgå succesfuldt i uddannelses- og arbejdsmæssige sammenhænge.


Uddannelsesforløbet

Fontanaskolen tilbyder et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, med udgangspunkt i den enkelte unges ønsker, nuværende livssituation og psykiske udfordringer.

I samarbejde med den unges kontaktperson på skolen, laves der et skema efter den unges ønsker og behov. Skolen tilbyder et nuanceret udvalg af kropslige, kreative, faglige og praktiske fag. Udover det har den unge også mulighed for at have indflydelse på sit skema, både gennem selvvalgte fag og/eller praktikforløb.


Kontaktperson

Hver elev får en kontaktperson på skolen, der gennem ugentlige samtaler støtter den unge i at holde fast i processen under hele skoleforløbet. Det styrker elevens forståelse og indsigt i egne problemer og giver de rette værktøjer til at tackle det, som er svært.

Efter Fontanaskolen

Når eleven afslutter sit uddannelsesforløb, vil han / hun automatisk blive tilbudt at fortsætte med at være en del af Fountain House. Deres medlemskab er livslangt, og de kan frit benytte sig af de andre tilbud i huset.

Hvis de ønsker at fortsætte i en ordinær uddannelse, er Bogstøtten et godt tilbud til at hjælpe dem gennem studierne. De kan også fortsætte tilknytningen til det sociale miljø i Ungehuset Fontana eller få en hverdag med små og store opgaver i Kernehuset.

Uanset hvad den unge ønsker at fortsætte med, støtter og hjælper Fontanaskolen, så den unge kommer godt og succesfuldt videre i sit liv. Vi følger dem så længe, de har behov for det.