Fontanaskolen - STU

Fontanaskolen STU er en særligt tilrettelagt treårig ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år med psykiske udfordringer.

Fontanaskolen startede i 2011 og er en del af den socialøkonomiske forening AlleKan, som har til formål både at skabe aktiviteter og udvikle arbejdspladser for psykisk sårbare mennesker.

Fontanaskolen har vundet udbuddet i både Københavns Kommune og Nordsjællands Kommuner, til at varetage uddannelse for unge med psykiske udfordringer og unge med udfordringer indenfor autismespektrumforstyrrelser.

Fontanaskolen samarbejder også med følgende kommuner; Frederiksberg, Herlev, Høje Tåstrup, Brøndby Strand, Ballerup, Ishøj, Albertslund, Hvidovre, Greve, Gladsaxe,Tårnby, Gribskov, Lyngby Taarbæk, Vordingborg, Frederikssund, Furesø, Køge, Glostrup, Allerød, Fredensborg, Hillerød, Halsnæs, Hørsholm og Rudersdal.

For at blive elev på skolen, skal den unge visiteres af sin UU vejleder fra den kommune, den unge bor i, til et uddannelsesforløb på Fontanaskolen. Fontanaskolens målgruppe er unge med psykiske udfordringer; herunder eks., skizofrenispektret, adhd, angst, autisme, personlighedsforstyrrelser herunder borderline eller fobi m.m.

Uddannelsens formål

Karakteristisk for psykisk sårbare unge er, at de på grund af deres psykiske udfordringer eventuelt har måttet afbryde en ordinær ungdomsuddannelse eller aldrig er kommet i gang.

Undervejs i processen kan den unge være blevet svækket i både sin faglige og personlige kompetencer. Den unge kan have svært ved at fungere socialt og have svært ved at koncentrere sig.

Formålet med Fontanaskolen STU er således at styrke den unges personlige, sociale og faglige kompetencer i et trygt og ligeværdigt rum. Det er vores mål, at den unge opnår et mere helt og sammenhængende liv, og finder styrken til at leve det liv han / hun ønsker. Målet er ligeledes at den unge senere kan indgå i uddannelses- og arbejdsmæssige sammenhænge, med de vilkår den unge har med sig.


Uddannelsesforløbet

Fontanaskolen tilbyder et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, med udgangspunkt i den enkelte unges ønsker, nuværende livssituation og psykiske udfordringer.

I samarbejde med den unges kontaktlære på skolen, laves der et skema efter den unges ønsker, behov og de mål der er beskrevet i uddannelsesplanen. Skolen tilbyder et nuanceret udvalg af fag under det kropslige, det kreative, det faglige og mere praktiske fag.

På vores STU har vi tre overordnede linjer:

  • Den Kreative
  • Den Faglige
  • Den Kropslige & sundhedsmæssige

På Fontanaskolen følger pengene eleven. Det vil sige at eleven har et fast beløb til rådighed hver måned, som kan anvendes til individuelt tilrettelagte læringsforløb, som eleven i samarbejde med sin kontaktlærer koordinerer, planlægger og økonomisk forvalter. Den unge har ligeledes mulighed for at komme i et selvvalgt praktikforløb og / eller få hjælp og støtte til at færdiggøre enten 9' ende og/eller 10'ende klasse (AVU) eller enkeltfag på HF.

Eksempler på praktikker i 2017-18; Rideterapeut, Billedkunstner, Negleteknikker, Kantinemedarbejder, Dyrepasser, Klubmedarbejder, Snedker/Tømrer og Frisør.

Eksempler på individuelle tilrettelagte læringsforløb (valgfag); Negleteknikkursus, Sangundervisning, Maleriudstilling , Diætist, Japansk, Koreansk, Individuelt Træningsprogram, Mangategning, Sykursus, Hygiejekursus, Tysk, Fransk, Eksamensangstkursus, Vokskursus, Førstehjælpskursus, Geografi (HF-niveau), Biologi (HF-niveau), Guitarundervisning, Bygning af cykel og meget mere.

Kontaktlærer

Hver elev får en kontaktlærer på skolen, der gennem ugentlige samtaler støtter den unge i, at fastholde processen under hele skoleforløbet. Det styrker elevens forståelse og indsigt i egne problemer og giver de rette værktøjer til at tackle det, som er svært.

Efter Fontanaskolen

Når eleven afslutter sit treårige uddannelsesforløb, vil han / hun automatisk blive tilbudt at fortsætte med at være en del af Fountain House. Deres medlemskab er livslangt, og de kan frit benytte sig af de andre tilbud i huset.

Det kan tilføjes ud fra en tilfredshedsundersøgelse foretaget i 2017, at 85 % af tredjeårseleverne har et fast, stabilt fremmøde på 90 % eller derover. De sidste tre år har 12-15 elever hvert år været i ekstern praktik i gennemsnit 20,5 dag pr. elev. De sidste tre år har 25 elever taget 47 eksamener på 9. -10. klasses niveau og HF enkeltfag. 77% af eleverne er undervejs i deres forløb på Fontanaskolen STU flyttet i egen bolig og lever et selvstændigt hverdagsliv. 65 % af eleverne der færdiggør uddannelsen starter på en ordinær ungdomsuddannelse efter deres forløb på Fontanaskolen.

Hvis de ønsker at fortsætte i en ordinær uddannelse, er Bogstøtten et godt tilbud til at hjælpe dem gennem studierne. De kan også fortsætte tilknytningen til det sociale miljø i Ungehuset Fontana eller få en hverdag med små og store opgaver i Kernehuset.

Uanset hvad den unge ønsker at fortsætte med, støtter og hjælper Fontanaskolen, så den unge kommer godt og succesfuldt videre i sit liv. Vi følger dem så længe, de har behov for det.

Fontanaskolens organisationsstruktur:

Organisationsstruktur