Heling sker bedst mellem ligeværdige

Mogens

-Ligeværdighed er et nøgleord i den psykosociale helingsproces. Hvis man ikke føler sig lige så god som andre, kan det blive svært at fastholde troen på en bedre fremtid.

Det siger leder af Fountain House, Mogens Seider, når han skal forklare, hvad der skal til for at inkludere psykisk sårbare mennesker i samfundet.

Han peger på, at en ny recovery-orienteret tankegang er vundet frem i det socialpsykiatriske regi i de senere år. Den handler om, at vi ikke længere bør betragte psykiske sygdomme som kroniske tilstande, men i højere grad som periodiske eller episodiske forstyrrelser.
Recovery betyder at komme sig. Man kan med andre ord komme sig over alvorlige psykiske problemer – helt eller delvist – forudsat at man får den rette behandling og støtte i sin recovery-proces får mulighed for at deltage i samfundets tilbud om arbejde, uddannelse og sociale aktiviteter.

Fountain House fokuserer på tre områder, som understøtter medlemmernes recovery-proces og giver dem mulighed for at skabe og opleve:
• Meningsfuldt arbejde
• Meningsfuld uddannelse
• Meningsfulde relationer

Meningsfuldt arbejde 

-Når man har noget at stå op til hver morgen, arbejdsopgaver at fokusere på og andre mennesker at samarbejde med, styrker det i væsentlig grad selvværdet og reducerer de psykiske symptomer på sygdom, siger Mogens Seider.

Mange, der kommer i Fountain House første gang, har typisk været indlagt på en psykiatrisk afdeling og har behov for at finde fodfæste i hverdagen igen.

-Her i huset oplever medlemmerne, at de gradvist genfinder deres glemte, men gemte talenter og ressourcer ved at indgå i vores arbejdsfællesskaber. Her er mennesker i huset, der regner med dem og værdsætter deres selskab og arbejdsindsats hver eneste dag-, forklarer Mogens Seider og tilføjer:

-For nogle medlemmer kan det ultimative mål være at føle sig stærk nok til at få et job på ordinære vilkår, og for andre kan det meningsfyldte indhold i livet opnås ved at arbejde to timer om dagen i Fountain Houses kontorafdeling.

Meningsfuld uddannelse 

Uddannelse skal her forstås i en bred forstand som både personlig og faglig kompetenceudvikling.

-Mennesker oplever mening, når de udvikler og øger deres kompetencer. Man gror, når man lærer noget nyt. Derfor fokuserer vi på uddannelse og læringsprocesser for medlemmerne i Fountain House, fortæller lederen.

Bogstøtten er en del af Fountain House, som tilbyder kvalificeret støtte til psykisk sårbare studerende fra ordinære uddannelsesinstitutioner. Desuden foregår der læringsprocesser i selve huset.
Fountain House har sit eget oplysningsforbund, hvor der i dag arrangeres mange forskellige undervisningsforløb inden for folkeoplysningslovens rammer.
Aftenskolen tilbyder kurser og undervisningsforløb inden for personlig vækst: Mindfulness og coaching, krop og psykoedukation, sundhed, kost og motion. Den har også fokus på omverdenen og tilbyder specifikke kompetenceforløb indenfor mad- og køkkenfaglighed, uddannelse indenfor IT og kommunikation; fx journalistiske kurser, hjemmesideredigering og Photoshop.

Meningsfulde relationer 

-Alle har behov for at føle samhørighed med andre mennesker. Vi søger genkendelse i andre, og frem for alt ønsker vi at føle os ligeværdige med andre. Især ligeværdighed er et nøgleord i den psykosociale helingsproces, pointerer Mogens Seider.

Fountain House lægger vægt på, at alle er lige – både medlemmer og medarbejdere, og de arbejder hver dag på at skabe sunde og meningsfulde relationer til hinanden. Det sker gennem daglige møder i afdelingerne, daglig fællesspisning i kantinen, samvær i caféen ligesom fester og andre arrangementer giver rum for netværksdannelse. Medlemmer har beskrevet, hvordan venskaber vokser og bliver til, så man også begynder at mødes uden for Fountain House-regi.

-Når man først har skabt meningsfulde og ligeværdige relationer til andre i Fountain House, bliver det også lettere at skabe nye relationer uden for huset, hvilket i sidste instans fører til inklusion af psykisk sårbare mennesker i samfundet, siger Mogens Seider.