Info til fagfolk

Det overordnede formål med et forløb i Ungehuset Fontana er på sigt at komme i gang med uddannelse og komme videre i livet. Vores tilbud er et prækvalificerende forløb, så den unge bliver klar til at forholde sig til fremtidig uddannelse og beskæftigelse. Forløbet målrettes den unges specifikke behov for udvikling af både faglige, personlige og sociale kompetencer, så den unge bliver parat til at klare sig selv og gennemføre et uddannelsesforløb. Det sker igennem forskellige aktiviteter inden for musik og kreativitet. Det kan være en lang proces for unge med alvorlige psykiske problemer, og derfor tager det tid. Ungehuset Fontana giver tid, rum og omsorg til denne proces.

Unge fra andre kommuner end København og Frederiksberg
Unge med psykiske problemer med bopæl i andre kommuner end København og Frederiksberg kan benytte vores tilbud på baggrund af en bevilling fra en sagsbehandler.