Vores erfaringer

Med 20 års erfaring i arbejdet med psykisk sårbare unge kan vi se, at de unge i Ungehuset Fontana kommer til at føle sig som en del af fællesskabet og måske endda får venner for livet.

Vi ser deres øgede selvværd, når de pludselig tør tale i forsamlinger og deltager aktivt i møder og forskellige former for samarbejde.

Vi ser, at de langsomt begynder at finde og stole på deres ressourcer og kompetencer. De begynder selv at tage initiativ og bliver bedre til at løse og fuldføre arbejdsopgaver og deltager aktivt i vores kurser. For mange er det en stor sejr, når de begynder at få struktur på hverdagen og kan møde til tiden. 

Efter et forløb af forskellig varighed i Ungehuset Fontana opnår de fleste unge nyt livsmod og tro på en fremtid og fortsætter i uddannelse eller anden beskæftigelse.